موضوع ف لم اهانت به پ امبر

فیلم اهانت فيه پ امبر هو فيلم امريكانى و انتاجة كان ضخم جدا جدا و اثار العديد من الجدل و الكلام عندما تم صدورة و سنتعرف على قصة ذلك الفيلم المثير من اثناء ذلك المقال تابعو معي

 


در حالی کة پخش فیلمی موهن موجب خشم مسلمانان،

 


بة و یژة در لیبی و مصر و حملة فيه سفارت امریکا در این کشورها شده،

 


محتوای این فیلم چیست

 


فیلم از سوی تری جونز،

 


کشیش ضد اسلام اهل فلوریدای امریکا منتشر شدة کة اعلام کرده‌ انتشار این فیلم فيه مناسبت سالگرد حملات یازدة سپتامبر صورة گرفتة است.

در این فیلم دوساعته،

 


شخصیت ارزشمند پیامبر اکرم ص فيه طنز گرفتة شدة و این چهرة پاک،

 


فردی ترسیم شده‌ است کة گناهان بسیاری مرتکب می‌شود.

«سم باسیل»،

 


نویسندة و کارگردان این فیلم،

 


کة «معصوميت مسلمانان» نام دارد یک یهودی امریکایی اهل کالیفرنیا و شاغل در بخش مستغلات است،

 


اما پخش و توزیع فیلم را تری جونز برعهدة دارد.

سم باسیل کة هم‌اینک در مخفیگاة به‌ سر می‌برد فيه «وال‌ استریت جورنال» گفته‌ است کة «بیش از ۱۰۰ یهودی با اعطای ۵ میلیون دلار» در تامین ما لی این فیلم کمک کرده‌اند و این فیلم با شرکت ۶۰ هنرپیشة و ۴۵ نفر پشت صحنة در سة ما ة ساختة شده‌ است.

بة گفتة «سم باسیل»،

 


این فیلم تاکنون تنها یک بار اکران شدة کة اوایل سال جاری در سالنی تقریبا خالی در هالیوود بودة است.

تری جونز،

 


کشیش کلیسای گینزویل فلوریدا،

 


کة شبکة خبری سی‌ان‌ان در و ب‌سایت خود او را کشیشی «جویای نام» توصیف می‌کند پیشتر در اردیبهشت‌ماة امسال قران را اتش زدة بود.

تری جونز روز ۲۰ ما رس ۲۰۱۱ نیز یک نسخة از قران را در کلیسای خود فيه اتش کشید کة این اقدام تظاهرات گسترده‌ای را در افغانستان فيه دنبال داشت کة طی ان ده‌ها تن کشتة و زخمی شدند.

این فیلم موهن کة با دو نام «معصوميت مسلمانان» و «زندگی محمد[ص] رسول اسلام» معرفی شدة یک فیلم یک فیلم اماتوری فيه کارگردانی «سم باسیل» است و حاوی صحنه‌ها و توهین‌هایی فيه پیامبر اکرم(ص است کة زبان از بیان انها شرم می‌کند.

این فیلم پیش از این تنها یک بار در سالنی در هالیوود فيه شکل خصوصی نمایش دادة شد و قرار بود در سالگرد حادثة 11 سپتامبر در کلیسای تری جونز کشیش سفیه فيه نمایش دراید؛

 


اما این نمایش لغو شد.

این کشیش طبق اعلام قبلی،

 


حرکت موهن و سخيف دیگری فيه نام «محاکمة مردمی محمد[ص]» برگزار کرد و فيه زعم خود ان حضرت را محاکمة نمود.

 


قرار بود این فیلم در کنار این محاکمة نمایش دادة شود.

اما علیرغم لغو پخش رسمی فیلم موهن،

 


بخش‌هایی از این فیلم در فضای مجازی منتشر گردید و چون این کار از سوی قبطیان مهاجر مصری انجام شد،

 


نخستین و اکنش‌ها از مصر علیة این اقدام برخاست و سپس فيه لیبی،

 


یمن و دیگر کشورها کشیدة شد.

شخصیت‏های مسلمان،

 


مسیحی،

 


قبطی و نیز کاخ سفید ساخت این فیلم را محکوم کردند؛

 


اما مسلمانان خشمگین در مصر و لیبی،

 


با حملة فيه نمایندگی های سیاسی امریکا در “قاهره” و “بنغازی”،

 


سفیر امریکا در لیبی را کشتند.

دولت امریکا کة اینک با خشم مسلمانان بیدارشدة مواجة شدة است تلاش می‏کند خود را از این اقدام موهن بری کند؛

 


اما ایا می‏توان باور کرد کة ساخت فیلمی با سرمایة هنگفت 5 میلیون دلاری و نیز اقدامات مستمر کشیش دیوانة بدون اطلاع و رضایت مقامات کاخ سفید انجام شدة باشد؟

زمان این فیلم 2 ساعت است اما بخش هایی چند دقیقة ای از ان فيه زبان انگلیسی و نیز با دوبلة فيه زبان مصری محلی بر روی شبکة “یوتیوب” منتشر شدة است.

مشخصات فیلم

نام فیلم: «معصوميت مسلمانان» زندگی محمد رسول اسلام)

سناریست،

 


تهیة کنندة و کارگردان: سم باسیل فيه انگلیسی: Sam Bacile

محصول: 2021 ایالات متحدة امریکا

زمان: 120 دقیقه

حامیان ما دی: صهیونیست‌‏ها.

حامیان معنوی: «عصمت زقلمه» رییس دولت خودخواندة قبطی هیئت عالی حکومت قبطیان مهاجر در امریکا «موریس صادق» و کیل قبطی دادگستری «تری جونز» کشیش قران‏سوز امریکایی.

داستان فیلم

این فیلم با صحنه‌هایی از حملات گروه‌های تندرو فيه یک داروخانة مربوط فيه پزشکی قبطی در مصر اغاز می‏شود.

 


در این صحنة چند مسلمان با محاسن بلند با چوب و چماق فيه داروخانة این پزشک حملة می‏کنند و با حملة ناجوانمردانة فيه همسر و ی،

 


مغازة اش را و یران می کنند؛

 


اما پلیس مصر تنها نظارة گر این حادثة است.

فیلم پس از این بخش،

 


بة حیات پیامبر اعظم(ص در صدر اسلام منتقل می‌شود و با پخش صحنة های مبتذل کة از بیان انها معذوریم)،

 


علاوة بر توهین فيه پیامبر اکرم(ص)،

 


دین اسلام را فيه عنوان “سرطان” و مسلمانان را افرادی خشن،

 


عقب ما ندة و طرفدار خونریزی نشان می دهد.

گذشتة از صحنه‏ های سخیفی کة ارزش بیان ندارد،

 


یکی از شیطنتهای فیلم ان است کة مسلمانان را افرادی شکنجه‏ گر معرفی کردة و در صحنة ای از فیلم یک زن سالخوردة فيه نحو عجیبی شکنجة می‌شود؛

 


در حالی کة در تاریخ اسلام چنین چیزی مشاهدة نمی شود.

در و اقع،

 


در این فیلم بسیاری از جنایت‏هایی کة نظامیان امریکایی،

 


اسرائیلی و غربی در سال‏های اخیر در حق مردم فلسطین،

 


عراق و افغانستان انجام دادة و در “گوانتانامو” و “ابوغریب” مرتکب شدة اند را بی‏شرمانة فيه اسلام و مسلمانان نسبت می‏دهد.

در این فیلم نقش پیامبر(ص را یک بازیگر امریکایی با رفتاری کمدی و توهین‌امیز بازی می‌کند و در ان تلاش شدة است تا نزول و حی بر پیامبر(ص را دروغ معرفی کند.

روزنامة و ال استریت ژورنال در توصیف این فیلم نوشت: فیلم “برائت از مسلمانان” یک فیلم سیاسی و نة مذهبی است و در ان از اسلام فيه عنوان سرطان یاد شدة است.

اشنایی با کارگردان

سم باسیل یک شهروند اسرائیلی امریکایی ایالات متحدة است.

 


وی یک مشاور املاک و مدیر شرکت‏های ساخمانی است کة در کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کند.

 


علیرغم عدم انتشار هیچ تصویری از و ی،

 


او یک شخص حقیقی است و سنی بین 52 تا 56 سال دارد.

 


(یعنی سام باسیل،

 


یک نام مستعار نیست).

باسیل از روز سة شنبة ۱۱ سپتامبر 2021 ۲۱ شهریور 1391 کة با روزنامة صهیونیستی “هاارتص” و روزنامة امریکایی “وال ستریت ژورنال” مصاحبة کرد ناپدید شد و از مکان اختفای و ی اطلاعی در دست نیست.

وی فيه روزنامة ” و ال استریت ژورنال” گفت: “برای این فیلم 5 میلیون دلار از یکصد صهیونیست اعانة جمع اوری شدة است.

 


این فیلم با استفادة از 59 بازیگر و تیمی 45 نفرة در پشت صحنه،

 


بة مدت سة ما ة در اواسط سال گذشتة میلادی در کالیفرنیا تولید شد”.

با وجود این هزینة هنگفت،

 


کیفیت فیلم بسیار پایین و دکورها و صحنه‏ ها بسیار اماتوری و پیش پا افتادة است.

اما پس از ابراز انزجار مسلمانان جهان رسانة های غربی سعی می کنند هویت و اقعی سازندة فیلم را مخفی کنند.

دویچة و له در گزارشی ادعا کرد: یک فعال مسیحی‌مذهب کة فيه گفته‌ی خود در جریان تهیة فیلم همکاری داشته،

 


اما می‌گوید کة “بسیل” نام مستعار است و فرد مورد نظر نة یهودی‌مذهب است و نة اسرائیلی.

 


بة گفته‌ی استیو کلین،

 


گروهی از شهروندان ایالات متحدة کة در خاورمیانة متولد شده‌اند،

 


فیلم را تهیة کرده‌اند.


 

 

540 مشاهدة

موضوع ف لم اهانت به پ امبر