قنوات اونست , تردد قنوات اونست

قنوات اونست تردد قنوات اونست

صورة قنوات اونست , تردد قنوات اونست

صور

قناة اونست و ترددها على قمر النايل سات

صورة قنوات اونست , تردد قنوات اونست

القمر الصناعي قمر النايل سات
MHZ التردد 10814
SR معدل الترميز 27500
Polarization الاستقطاب افقي H

images/img_12/30958c9012587e1857a64ebd0037ccea.jpg

2٬076 views